Slaegt

Ernst von Baden1656

Name
Ernst von Baden
Given names
Ernst
Surname
von Baden
Death November 21, 1656

Shared note
Borgmester i Horsens
Shared note
Ernst Ernstsen von Baden nævnes første gang som skriver hos den Haderslevske lensmand på herregården Aakjær i 1613. Han og hans søster må på en eller anden måde have faet forbindelse med de ledende familier i Horsens, for omkring 1614 ægter han borgmester Hans Olufsen Ribers datter, Anna Hansdatter Riber, og derefter bosætter han sig i Horsens. Alt tyder på, at han hår været en sjældent dygtig og solid mand, og dette må have været hovedgrunden til, at han allerede 1615 ved svigerfaderens død bliver valgt til hans efterfølger som borgmester. på den tid var der altid to borgmestre, og i de første år virkede Ernst von Baden sammen med en ældre borgmester, men ved dennes død i 1629 fik han sin svoger til kollega, og de synes at have arbejdet udmærket sammen. I 1627 som borgmester i Horsens sammen med Anders Jørgensen bliver han udnævnt til kgl. Majestæts renteskriver i Nørrejylland. I 1631 (på tekstbladet i den ældste Rådstue bog i Horsens) bliver han Sam-borgmester med Oluf Hansen Svane efter Anders Jørgensens død. 1644 fik han skøde på en gårds avl, fordi han forstrakte Horsens by med 100 daler for at tilfredsstille Oberst Wurtzburgs Centribution. Under Svenskekrigen led Horsens meget, da byen i lang tid var besat af fjenden og det resultere i at han 1646 søger han frihed for borgmesterstillingen. Han nævnes som Toldforvalter i 1648. Den 29. september 1655, har hans hustru, Anna Riiber, underskrevet Byfogedens regnskabet. "Udi min kjære huusbonds svaghed. Anne Ernst Ernstes".. Ernst Ernstsøn von Baden dør den 21. november 1656. I Klosterkirken i Horsens, på den sydlige pille ved indgangen til koret, er som bekendt et stort Epitafium, opsat af Anne Hansdatter Svane, over sin familie herunder af Ernst Ernstsøn von Baden, og hans hustru Anne Riber.